Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.

O mne

Vytlačiť

Kráčať po vlastnej ceste pokladám za dôležitejšie ako akýkoľvek plagiát, hoc i vznešený.
Pretože každý krok na vlastnej ceste sa zapisuje do knihy života, kým plagiát je len na
skúšku.

Vždy som si išiel vlastnou cestou. Pravda s mnohými odbočkami a zdržaniami, ale nakoniec
som sa opäť napojil na hlavné koryto. Musel som! Prečo? Lebo som hľadal úprimne a svedomito.
Klamal som sa veľakrát a zahral tú či onú životnú úlohu, ako herec na pódiu, ale nakoniec som
masku odhodil. Ešte aj teraz sa mi to stáva, že sa vložím do nejakej bezvýznamnej role. Čím
nadutejšia, tým bezvýznamnejšia.
Na svojej ceste robil som si zavše zápisky, rôzneho druhu. Zamilované básničky, pitvavé
aforizmy, prozaické priznania, kresby, sny, psychologické pátrania. Stalo sa mi to zvykom a časom
som túto metódu sebapoznávania priviedol na celkom slušnú úroveň. Písanie ako forma
sebavyjadrenia sa mi stalo vlastným.
Na tejto stránke vám ponúkam niečo zo svojich záznamov. Nemám veľkú potrebu
publikovania, preto sú moje texty dlhú dobu zasunuté v šuplíku, ale sem tam mi napadne, že by
mohli byť zaujímavé a podnetné pre iných hľadačov, čo by dalo mojej tvorbe nový rozmer. Už nie
len sebapoznanie, ale aj zdieľanie.
Prajem vám obohacujúci zážitok z čítania textov a veľa šťastia na ceste.

Ondrej Bašták Ďurán

Copyright © 2013 · www.bashto.sk · Created by Martin Rybarčák - Jimmyweb.sk · All rights reserved