Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.

Boccia sa hrá už aj v Rožňave

Vytlačiť
Kategória: Boccia

Boccia sa hrá už aj v Rožňave

Pravidelný tréning boccie v DSS Jasanima raz do týždňa

Počnúc druhým novembrovým štvrtkom sa v DSS Jasanima v Rožňave, koná pravidelný tréning v bocci pre jej klientov. Tréningu sa zúčastňujú aj hosťujúci hráči z DSS Amália. Čo to vlastne hráči trénujú?

DSS Jasanima je zariadenie s celoročným pobytom pre ľudí, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. DSS Amália je zariadením s ambulantným a týždenným pobytom pre deti a dospelých bez právnej subjektivity. Obe zariadenia poskytujú komplex služieb, medzi ktoré patrí najmä sociálna, zdravotná a výchovná starostlivosť. K množstvu činností, ktoré poskytujú svojim klientom teraz pribudla aj športová aktivita zvaná boccia (čítaj „boča“).

Boccia je paralympijský šport, ktorý je určený pre najťažšie zdravotne postihnutých športovcov. Aby sa športovci klasifikovali medzi registrovaných športovcom, musia mať určitú mieru telesného postihnutia, ktorá sa posudzuje podľa diagnózy, stupňa telesného a funkčného postihnutia. V bocci rozoznávame 4 kategórie športovcov:

BC1 – športovec má mozgovú obrnu s lokomotorickou disfunkciou postihujúcou celé telo – na hru potrebuje asistenta,

BC2 – športovec má mozgovú obrnu s lokomotorickou disfunkciou postihujúcou celé telo – hru zvláda samostatne,

BC3 – športovec môže mať mozgovú obrnu, alebo postihnutie nemozgového alebo degeneratívneho mozgového pôvodu a má ťažkú lokomotorickú disfunkciu vo všetkých štyroch končatinách – na hru potrebuje asistenta a pomôcku,

BC4 – športovec má postihnutie nemozgového alebo degeneratívneho mozgového pôvodu s ťažkou lokomotorickou disfunkciu vo všetkých štyroch končatinách – hru zvláda samostatne.

Ak by sme medzi klientami DSS Jasanima a DSS Amália hľadali vhodných adeptov, ktorí by spĺňali klasifikačné kritériá na súťažné účinkovanie v bocci, mnoho by sme ich nenašli. A predsa – boccia ich baví a je pre nich prospešná. Prečo je tomu tak pochopí každý, kto si bocciu vyskúša a zažije ju na vlasnej koži.

Princíp boccie je jednoduchý: hráči hádžu svoje loptičky na cieľ a snažia sa hodiť k cieľu čo najbližšie. Komu sa podarí hodiť viac loptičiek bližšie k cieľovej loptičke, ten zvíťazí. Každý z hráčov má po 6 loptičiek, jeden červené, druhý modré a cieľová loptička tzv. jack (čítaj „džek“) je biela. Hrá sa na 4 kolá a v každom musia hráči vyhádzať všetky svoje lopty.

Ak princíp boccie pripomenul niekomu petang, nemýli sa. Boccia vychádza z petangu, ale na rozdiel od neho sa hrá v interiéry na rovnej tvrdej podlahe s mäkkými koženými loptičkami, na ihrisku s rozmermi 6×12,5 metra.

Okrem súťažného športového rozmeru má boccia i ďalšie. I napriek tomu, že sa hráč nemôže zúčastňovať riadnych pretekov, môže bocciu hrať rekreačne. (V Čechách už dokonca prebiehajú turnaje aj v tzv. integrovanej bocci, kde môžu hrať spolu zdraví ľudia s postihnutými.) Boccia dáva ľuďom s telesným ale i mentálnym postihnutím možnosť zažiť športové súťaženie a túžbu byť v niečom lepší ako iní, dáva ľuďom motiváciu vyvinúť úsilie na dosiahnutie víťazstva, čím nabudzuje zdravé psychické zameranie, ponúka možnosť telesnej a mentálnej rehabilitácie. Aj keď je skôr statickým a taktickým športom, ale pre niektorých ľudí má aj pohyb, keď sa hráč zohne zo sedu po loptičku a potom sa ju snaží presne zamerať a odhodiť do požadovanej vzdialenosti, blahodarný účinok na telesnú a mentálnu kondíciu. Boccia prináša aj sociálny rozmer, lebo pri hre boccia sa stretávajú ľudia so spoločným záujmom, ktorí by sa inak nemuseli vôbec stretnúť, pri bocci prebieha komunikácia, nielen cez samotné jednotlivé hody na kurte, ale aj v zákulisí, kde sa často nadväzujú priateľstvá a ľudia sa vo vzájomných kontaktoch obohacujú.

Kvôli všetkým týmto rozmerom je boccia vhodným športom, či aktivitou pre telesne a mentálne postihnutých, pre ľudí so zníženou mobilitou, rôznymi fyzickými ochoreniami, ale aj seniorov. Zámerom tréningu boccie v DSS Jasanima v Rožňave je posunúť bocciu v tomto regióne zase o malý krôčik vpred, aby sa hlavne hrala, ale aby sa tiež dostala do širšieho povedomia ľudí. Ktovie, možno si už čoskoro budú môcť zmerať sily rôzne rožňavské družstvá. Jasanima má v tomto navrch, Jasanima už hrá!

Foto: Hráči DSS Jasanima a DSS Amália hrajú bocciu pod vedením trénera.

Autor článku: Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

Copyright © 2013 · www.bashto.sk · Created by Martin Rybarčák - Jimmyweb.sk · All rights reserved