Buy the best web hosting reviews of 2012 and consider reading BlueHost Review and users testimonials.

Boccia na psychiatrickom oddelení rožňavskej nemocnice

Kategória: Boccia

10.12.2013, Rožňava

Boccia na psychiatrickom oddelení rožňavskej nemocnice

V pondelok 9.12.2013 sa na Psychiatrickom oddelení rožňavskej nemocnice uskutočnila prezentácia parašportovej disciplíny boccia (boča), ktorá pozostávala ako z teoretickej prednášky o tomto športe, tak aj z praktickej ukážky, počas ktorej si bocciu zahrali samotní pacienti oddelenia. Prezentáciu boccie viedol Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, ktorý sa tomuto športu venuje po rôznych stránkach – ako asistent, rozhodca, tréner, organizátor, autor publikácie o bocci – už viac ako 10 rokov. Novinkou v jeho činnosti, vďaka ktorej bola realizovaná aj prezentácia boccie na Psychiatrickom oddelení, je založenie firmy BASHTO, ktorej náplňou činnosti je propagácia športu boccia, distribúcia športových pomôcok na bocciu a niektoré iné parašportové disciplíny a trénerské a edukačné podujatia zamerané na spopularizovanie a podporu boccie.

Prezentácia prebiehala v živom duchu, pacienti pozorne načúvali a zapájali sa do diskusie, pokiaľ ich niektoré informácie o tomto športe zaujali, alebo si chceli ujasniť otázky, ktoré im počas prezentácie spontánne napadli.

Teoretická časť prezentácie pozostávala z týchto bodov:

  1. Predstavenie prednášajúceho a jeho firmy BASHTO z pohľadu činnosti v oblasti boccie.
  2. Vysvetlenie základných princípov hry boccia – hádzanie na cieľ, rozmery boccia kurtu, pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať počas hry,…
  3. Predvedenie pomôcok používaných na hru boccia – boccia loptičky, rozhodcovská výbava – ukazovátko, meracie náčinie, rozhodcovská taška; kufrík na loptičky.
  4. Pre koho je hra určená? – klasifikačné kritériá pre športovcov, vhodnosť hry pre všetky skupiny zdravotne postihnutých – telesne, mentálne, psychicky; rovnako ako aj pre deti a seniorov a zdravých ľudí.
  5. Prínos boccie pre jej hráčov – športové vyžitie a uplatnenie, významný motivačný prvok pre ľudí s obmedzenou možnosťou sebarealizácie, rehabilitácia – ako mentálna tak aj fyzická, podpora sociálnych väzieb.

Praktická časť prezentácie pozostávala zo samotnej hry boccia, ktorú hráči hrali priamo na mieste prednášky (komunitná miestnosť psych. odd.) a na hru mali k dispozícii plochu asi 4×4 metre – z čoho možno vidieť, že bocciu je možné aspoň tréningovo hrať takmer kdekoľvek – a po odohratí niekoľkých zápasov sa hra presunula na chodbu oddelenia, kde už sa vylepili aj provizórne hranice kurtu, ktorý mal v daných podmienkach rozmery asi 2,5×12,5m. Oproti normálnemu kurtu 6×12,5m sa jednalo o užšiu variantu, ale hráči si na úzkej chodbe mohli vyskúšať hru na dlhšie vzdialenosti, bez väčšej újmy na zážitku z hry.

O vyjadrenie k bocci a jej prezentácii na Psychiatrickom oddelení rožňavskej nemocnice som požiadal aj primárku oddelenia MUDr. Janku Greškovú:

Bashto: Počuli ste už o športe boccia predtým ako vám ho predstavil Mgr. Ondrej Bašták Ďurán?

MUDr. Grešková: Počula som len okrajove. Chcela som o tom počuť podrobne.

Bashto: Mohla by ste nám povedať, prečo ste sa rozhodli, že umožníte predviesť hru boccia na vašom oddelení? Čo vás k tomu viedlo, myslíte si, že boccia je vhodnou aktivitou pre vašich pacientov?

MUDr. Grešková: Chceme to použiť ako alternatívu terapie pre pacientov na našom oddlení.

Bashto: V čom podľa vás je prínos boccie pre psychiatricky liečených pacientov a špeciálne pre pacientov hospitalizovaných na uzavretých oddeleniach?

MUDr. Grešková: Zlepšuje motorickú aktivitu, pružnosť, sústredenie.

Bashto: Plánujete do budúcnosti tento typ aktivity sprístupniť vaším pacientom – či už zakúpením potrebného športového vybavenia, alebo podporou trénerskej, či edukačnej činnosti pre vašich pacientov alebo personál oddelenia, ktorý sa im venuje po psychologickej stránke?

MUDr. Grešková: Áno, myslím, že to sprístupníme pre pacientov v roku 2014.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa pracovných i osobných úspechov.

Copyright © 2013 · www.bashto.sk · Created by Martin Rybarčák - Jimmyweb.sk · All rights reserved